Kaina statybos rangos sutartyse: nustatymas, keitimas, teisiniai ginčai

Teisiniai ginčai daugeliu atvejų kyla iš statybos rangos sutarties teisinių santykių. Šioje monografijoje nagrinėjamas vienas iš šių ginčo objektų – statybos rangos sutarties (atliktų statybos darbų) kaina. Galimybių keisti sutarties kainą atvejai monografijoje suklasifikuoti, taip pat nustatytos kainų keitimo problemos, išnagrinėta teismų praktika dėl statybos darbų kainos keitimo, palygintos Lietuvoje naudojamos sąmatų sudarymo programos, nustatyti jų privalumai ir tobulinimo kryptys. Ši knyga turėrų būti naudinga statybos teisės, vadybos, ekonomikos mokslininkams bei praktikams, o tyrimo rezultatų panaudojimas padėtų išvengti brangiai kainuojančių teisinių ginčų įgyvendinant statybos projektus.