.

Profesorius, daktaras

Sigitas Mitkus

Lietuvos Respublikos
teismo ekspertas

„Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu dorai ir sąžiningai atlikti teismo eksperto pareigas, sakyti teisme tik tiesą ir nieko nenuslėpti, gerbti dorovės normas, žmogaus ir piliečių teises bei laisves, saugoti profesinę paslaptį. Tepadeda man Dievas“.

Lietuvos Respublikos teismo eksperto priesaika

Paslaugos

Statybos teismo ekspertizės

Statybos teisės paslaugos

Statybos teisės seminarai

Teismo ekspertizės

 • Statybos techninės veiklos ekspertizės (statinio ekspertizės, statinio projekto ekspertizės)
 • Statybos ekspertizės
 • Kitos ekspertizės, kurioms reikalingos specialiosios statybos inžinerijos žinios

Kitos paslaugos

 • Ikiteisminės ekspertizės
 • Seminarai statybos teisės klausimais
 • Konsultacijos
 • Kitos paslaugos, susijusios su statyba (dokumentų rengimas ir ekspertizė, statybos auditas, taikinimas)

Įkainiai

Užmokestis už paslaugas yra nustatomas susitarimu, atsižvelgiant į šiuos kriterijus:

 • bylos sudėtingumą;
 • paslaugų kompleksiškumą;
 • specialių žinių reikalingumą;
 • kliento buvimo vietą;
 • ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje;
 • būtinybę išvykti į kitą vietovę;
 • turto ir pinigų sumų dydį (priteistinų ar ginčijamų);
 • paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį;
 • sprendžiamų klausimų naujumą;
 • kitas svarbias aplinkybes.

Bendru atveju teisinių paslaugų įkainis yra 130 EUR + PVM

Asistento (techninio darbuotojo) darbo įkainis yra 35 EUR + PVM