Statybos teisė

Ši knyga – pirmasis atskiru leidiniu išleistas susistemintų norminių statybos teisės aktų rinkinys. Statybos teisė traktuojama plačiąja prasme t.y. ji apima ne tik statybos procesą, bet ir teritorijų planavimą, poveikio aplinkai vertinimą, projektavimą, statinių naudojimą ir kitas su statyba ir statiniais susijusias veiklos sritis. Skiriama teisininkams, viešojo administravimo subjektams, statybos įmonių vadovams…