Statybos teisė. Vadovėlis

Statybos teisė vadovėlyje yra suprantama plačiąja prasma, t.y. jame nagrinėjamas ne tik pačio statybos proceso teisinis reguliavimas, bet ir kiti teisiniai klausimai, kurie yra aktualūs statybos versle (sutarčių teisė, daiktinė teisė, viešųjų pirkimų teisė ir t.t.) Vadovėlis parašytas taip, kad jį galima būtų skaityti ir neturint teisinio išsilavinimo. Knygoje pateikiami teisės teorijos, civilinės teisės ir kitų teisės šakų pagrindai. Vadovėlį išleisti rekomendavo VGTU Statybos fakulteto studijų komitetas. Recenzentai: prof. habil. dr. Borisas Melnikas, doc. dr. Gintautas Bužinskas.