Statybos teisė I (vadovėlis)

Vadovėlio pagrindą sudaro tik tiesiogiai su statyba susiję teoriniai ir praktiniai statybos teisės klausimai, teismų praktikos apžvalga. Vadovėlis parašytas tokiu stiliumi, kad būtų suprantamas statybos specialistams (ne teisininkams) ir teisininkams, neturintiems specialių statybos žinių, o jame pateiktos schemos, lentelės, kita grafinė medžiaga bei autoriaus darytos fotografijos dar labiau turėtų palengvinti dėstomo dalyko įsisavinimą. Kiekvienos temos teorinė medžiaga yra papildyta tipinių užduočių pavyzdžiais, kontroliniais klausimais. Vadovėlis parengtas atsižvelgiant į teisės aktus, priimtus iki 2013 m. rugpjūčio 1 d.