Statybos rangos sutartis: teorija ir praktika

Monografijos tyrimo objektas –statybos rangos sutartys ir praktikoje kylančių statybos procese dalyvaujančių subjektų tarpusavio ginčų sprendimas, remiantis galiojančiu statybos rangos sutarčių reguliavimu ir teismų praktika. Aptariami esminiai statybos rangos sutarties momentai: sutarties pradžia, vykdymas ir pabaiga, taip pat labai svarbūs šalių ikisutartiniai teisiniai santykiai (derybos, konkursas ir preliminarioji sutartis). Nagrinėjamos statybos rangos sutarčių turinys, jų rūšys ir kvalifikavimo problemos, papildomų darbų atlikimo tvarka, sutarties vykdymo pasunkėjimas, nenugalimos jėgos aplinkybė, sutartinių prievolių įvykdymo terminai, statybos darbų perdavimo ir priėmimo tvarka.