Statybos darbų kokybės teisiniai aspektai

Mokslo studijoje išsamiai nagrinėjami aktualiausi statybos darbų kokybės vertinimo dalykai: aptariamos šios srities sąvokos ir susijęs teisinis reglamentavimas, pateikiama netinkamos kokybės darbų klasifikacija, nagrinėjami trūkumų lygmenys ir kt. Remiantis teismų praktika, statybos verslo, inžinerijos ir teisės mokslų žiniomis daromos reikšmingos praktinės ir mokslinės išvados. Lietuvoje publikacijų, skirtų minėtosioms temoms, itin trūksta, tad leidinys yra aktualus ir naudingas šiuos dalykus studijuojantiems ir šioje srityje besidarbuojantiems.