Lietuvos Respublikos statybos įstatymo komentaras

Lietuvos Respublikos statybos įstatymas komentuojamas sistemiškai, t.y. straipsnio komentare pateikiamos susijusių teisės aktų nuostatos, išsamiai reglamentuojančios šio straipsnio taikymą, pasitelkiamos specialiosios statybos inžinerijos žinios, įstatymo įgyvendinamieji aktai, teismų praktika, autoriaus praktinio darbo statybos teisės ir statybos inžinerijos srityse patirtis