Kokybiniai tyrimų metodai

Mokomoji knygelė. Skirta studentams, kurie ruošiasi tapti statybos specialistais ir studijuoja sprendimų priėmimo teorijos dalyką.