Statybos teisės terminų žinynas
Sigitas Mitkus
Žinyne pateikiama daugiau kaip 2000 į vieną leidinį surinktų ir abėcėlės tvarka surūšiuotų statybos teisės terminų. Žinynas sudarytas nuo tiesioginių statybos teisės aktuose vartojamų terminų (Statybos įstatyme, statybos techniniuose reglamentuose ir kt.) iki glaudžiai su ja susijusių teisės šakų šaltiniuose (Žemės, Aplinkos apsaugos įstatymuose ir kt.).