doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno miesto apylinkės teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo rekonstravimas

Klausimai:

1. Koks buvo gyvenamojo namo 1Aip, ūkio pastato 2I1m ir stoginės, esančių Vxx g. 44, Kaune, iki rekonstrukcijos užstatymo plotas, t.y. sklypo užstatymo tankis? Koks sklypo užstatymo tankis yra pagal R.Kemežio įmonės parengtą namo rekonstrukcijos projektą ir koks jis tapo realiai įvykdžius statinio Vxx g. 44, Kaune, rekonstrukciją?

     - Ar sklypo užstatymo plotas atitinka 2005-05-26 projektavimo sąlygose statinio architektūrai formuoti ir statybos sklypui tvarkyti leistiną žemės sklypo 40 procentų užstatymą?

     - Ar tokie duomenys (netikslūs techniniai rodikliai) galėjo įtakoti pastato 1Alp, ūkio pastato 2I1, ir stoginės nukrypimus nuo norminių reikalavimų (dėl pastato tūrio ir kitų rodiklių)?

      - Ar viršijant leistiną užstatymo tankį yra pažeisti kaimyninių sklypų interesai?

2. Ar Vxx g. 44, Kaune, gyvenamojo namo mansardinio stogo rekonstrukcija atlikta pagal projekte numatytus parametrus (plotis, ilgis, plotas)?

3. Ar rekonstruojant statinį Vxx g. 44, Kaune, buvo laikytasi STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ reikalavimų dėl gaisrinės saugos, ar atliekant rekonstrukciją privalėjo būti gauti kaimyninių sklypų sutikimai? Ar pablogėjo priešgaisrinis gretimų namų saugumas atlikus gyvenamojo namo Vxx g. 44, Kaune, rekonstrukciją?

4. Kiek vakarinė mansardinio stogo Vxx g. 44, Kaune, konstrukcijos (t.y. šio stogo išorinė siena) priartėjo prie ribos tarp sklypų tarp Vxx g. 44 ir 46, Kaune?

5. Ar vykdant statybą pagal išduotą projektą buvo nukrypta nuo projekto, jei taip, kokioje apimtyje, kokie darbai atlikti nesilaikant projekto? Ar šiuo metu Vxx g. 44 atlikta rekonstrukcija gali būti prilyginta savavališkiems statybos darbams?