doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Statybos darbai viešbutyje

Klausimai:

  1. Ar, pagal kontrolinius matavimus nustatyti viešbutyje „Bxx“, esančiame adresu Kxx g. 5, Ukmergėje, faktiškai UAB „Sxx“ atliktų statybos darbų rūšis ir/ar atlikto darbo kiekiai atitinka UAB „Sxx“ pateiktuose atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodytus darbų rūšis ir/ar kiekius?
  2. Atsakant į pirmąjį klausimą ekspertui nustačius neatitikimus tarp faktiškai UAB „Sxx“ atliktų darbų ir UAB „Sxx“ atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodytų darbų rūšies ir/ar kiekio, nurodyti tokių neatitikimų rūšinę, kiekybinę ir piniginę išraišką įvertinus ir apskaičiavus pagal kainas ir sąnaudų normatyvus pateiktus VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ registruotose ir paskelbtose rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojusiose darbų atlikimo metu.
  3. Ar, pagal kontrolinius matavimus nustatyti viešbutyje „Bxx Sxx“, esančiame adresu Kxx g. 5, Ukmergėje, faktiškai UAB „Sxx“ atlikti statybos rangos darbai atitinka normatyvinės kokybės reikalavimus? Jei ne, nurodyti neatitikimai ir/ar nekokybiškai atliktus statybos rangos darbus bei jų ištaisymo kainą, apskaičiuotą remiantis kainomis ir sąnaudų normatyvais pateiktais VĮ „Statybos produktų sertifikavimo centras“ registruotose ir paskelbtose rekomendacijose dėl statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo, galiojančiose ekspertinio tyrimo atlikimo metu.
  4. Ar UAB „Sxx“ surašytuose atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) yra nurodyti darbai, mechanizmai ir medžiagos, kuriuos atlikti/naudoti buvo netikslinga, atsižvelgiant į remontuojamų patalpų paskirtį ir kitas reikšmingas aplinkybes? Jei taip, nurodyti tokius neatitikimus ir jų piniginę išraišką.
  5. Ar UAB „Sxx“ atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodyti darbai atitinka UAB „Sxx“ faktiškai atliktų darbų rūšis ir apimtis?
  6. Ar UAB „Sxx“ atliktų darbų aktuose (2007 m. rugpjūtis, 2007 m. spalis, 2007 m. lapkritis, 2008 m. sausis, 2008 m. vasaris) nurodytų darbų ir medžiagų kainos atitinka darbų atlikimo metu galiojusias kainas?
  7. Ar UAB „Sxx“ atliekant darbus buvo naudojamos medžiagos ir įrengimai, kurie buvo akivaizdžiai nereikalingi ir per brangūs atsižvelgiant į remontuojamų patalpų paskirtį?