doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Elektros montavimo darbai daugiabutyje gyvenamajame name

Klausimai:

  1. Ar visi ieškovo ir atsakovo pasirašytuose atliktų darbų aktuose nurodyti statybos rangos darbai buvo atsakovo faktiškai atlikti? Jei ne, kurie atliktų darbų aktuose nurodyti statybos rangos darbai atsakovo nebuvo faktiškai atlikti?
  2. Kokia atliktų darbų aktuose nurodytų statybos rangos darbų, kurie atsakovo nebuvo faktiškai atlikti, kaina pagal aktus bei lokalines sąmatas?
  3. Ar atliktų darbų aktuose nurodyti statybos rangos darbai, jų apimtys ir kainos atitinka lokalinėse sąmatose nurodytus darbus, apimtis ir kainas? Jei ne, kokie darbai, apimtys ir kainos neatitinka, kiek viršytos lokalinėse sąmatose nurodytos kainos?