doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas

Ojektas: Detalusis planas Palangoje

Klausimai:

  1. Koks minimalus leistinas atstumas pagal STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties pastatai“ reikalavimus privalo būti nuo pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008-04-16 išduotą leidimą Nr. 91 statomo statinio (žemės sklypo kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx) iki gretimo žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xx, ribos?
  2. Koks minimalus atstumas pagal poilsio pastato „Exxx“ rekonstrukcija, nauja statyba, požeminės automobilių saugyklos statyba techninį projektą ir/ar kitą dokumentaciją yra nuo pagal Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008-04-16 išduotą leidimą Nr. 91 statomo statinio (žemės sklypo kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx) iki gretimo žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xx, ribos?
  3. Ar pagal žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx, galiojančio detaliojo plano sprendinius, šiame žemės sklype galimi poilsio pastato „Exx“ griovimo darbai, taip pat nauja statyba?
  4. Ar Palangos miesto savivaldybės administracijos 2008-04-16 išduotas statybos leidimas Nr. 91 atitinka žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx, detaliojo plano sprendinius dėl užstatymo aukštingumo pagal išskirtas pastato dalis A, B, C ir D?
  5. Remiantis poilsio pastato „Exx“ rekonstrukcija, nauja statyba, požeminės automobilių saugyklos statyba projektavimo sąlygų sąvadu bei Nuolatinės statybos komisijos nuostatais (patvirtinti Palangos miesto savivaldybės tarybos 2007-09-13 sprendimu Nr. T2-199) – kokių institucijų atstovai ir/ar pareigūnai privalėjo dalyvauti Palangos miesto savivaldybės nuolatinėje statybos komisijoje svarstant klausimą dėl statybos leidimo Nr. 91 išdavimo ir duoti sutikimą arba nesutikimą dėl statybos leidimo Nr. 91 išdavimo?
  6. Ar yra išlaikytas privalomas atstumas nuo žemės sklypo, kadastrinis Nr. 2501/0031:30, ribos iki šiuo metu pastatytų statinio pamatų, kaip nurodyta į bylą pateiktoje korporacijos „Matininkai“ 2008-09-18 atliktoje pamatų montažo kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje (Palanga, Kxx g. 13)?
  7. Ar pagal poilsio pastato „Exx“ rekonstrukcija nauja statyba, požeminės automobilių saugyklos statyba techninį projektą suprojektuota žemės sklype (kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx), esančio statinio rekonstrukcija atitinka leistinus atstumus iki gretimo žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xx, ribos?
  8. Ar atsakovo 2008-04-16 išduotas statybos leidimas Nr. 91 atitinka žemės sklypo, kadastrinis Nr. xxxx/xxxx:xxx, detaliojo plano sprendinius dėl užstatymo aukštingumo?