doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Buto apdaila

Klausimai:

  1. Kokie iš 2007-09-24 Rangos sutartyje Nr. 07 numatytų darbų buvo atlikti nekokybiškai?
  2. Kiek kainuotų darbų trūkumų pašalinimas vertinant juos rinkos kainomis, jei tokie trūkumai būtų nustatyti?
  3. Dėl kokių priežasčių atsirado defektai?
  4. Ar ieškovas atliko visus prie Rangos sutarties pridėtoje lokalinėje sąmatoje Nr. S001 numatytus atlikti darbus?
  5. Kokie buto vidaus apdailos darbai, vertinant šiai dienai, buvo padaryti bute Axx g. 30-5, Vilniuje, vertinant tai, kad butas sudarant 2007-09-24 Rangos sutartį Nr. 07 buvo vadinamoje „dalinės apdailos“ būklėje? Ar minėti darbai atlikti nekokybiškai, jei taip – kurie iš jų?
  6. Kokia 2007-09-24 Rangos sutarties Nr. 07 sąmatoje nenumatytų darbų, tačiau nustatytų kaip atliktų bute Axx g. 30-5, Vilnius, nekokybiškai, taisymo kaina rinkoje?