doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

Ojektas: Pastato šildymo ir vėdinimo sistema

Klausimai:

  1. Ar trečiojo asmens UAB „Txx“ pateiktas ieškovui G. T. individualiai įmonei „Nxx“ priklausančio pastato, esančio Ąxx g. 10, Vilniuje, techninis projektas „Orinis šildymas-vėdinimas-oro vėsinimas“ (II tomas, b.l. 29-41, 152-169; III tomas, b.l. 6-59) parengtas tinkamai, ar atitinka statybos techninius reikalavimus? Jeigu ne – kuo projektas yra ydingas?
  2. Ar pastate, esančiame Ąxx g. 10, Vilniuje, atlikti šildymo-kondicionavimo-vėdinimo sistemos statybos montavimo darbai, panaudota įranga, medžiagos atitinka techninį projektą „Orinis šildymas-vėdinimas-oro vėsinimas“? jeigu ne – kokie neatitikimai, defektai, trūkumai, kaip juos pašalinti bei kokia neatitikimų, defektų, trūkumų šalinimo darbų vertė?