doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio apygardos teismas

Ojektas: Lietaus kanalizacijos tinklai

Klausimai:

  1. Ar UAB „Sxxx“ atlikti darbai pagal 2007-10-12 statybos rangos sutartį Nr. 52-2007E/SUB2007-38, kurie nurodyti 2007-11-10, 2­­007-11-30, 2008-02-22, 2008-04-30 pažymose apie atliktų darbų vertę ir išlaidų vertę bei PVM sąskaitose-faktūrose: STA Nr. xxxx, xxxx ir xxx – 94 367,50 Lt vertės, yra atlikti laikantis statybos projekto, statybos norminių dokumentų reikalavimų, ar buvo padaryti nukrypimai nuo projekto, turintys esminės reikšmės defektų atsiradimui?
  2. Ar UAB „Rxxx“ TV vamzdynų apžiūros ataskaitoje Nr. 8KS04 užfiksuoti vamzdžių išsikraipymai ar iškraipymai yra laikytini defektais, jei taip – tai kada ir dėl kokios priežasties jie atsirado? Ar jie galėjo atsirasti dėl to, kad užpylus tranšėją per ją važinėjo sunkiasvorė technika?
  3. Ar UAB „Rxxx“ TV vamzdynų apžiūros ataskaitoje Nr. 8KS04 užfiksuoti vamzdžių išsikraipymai ar iškraipymai gali turėti reikšmės nuotekų lauko tinklų nutiestų komunikacijų vamzdžių tinkamai eksploatacijai?