doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Mediniai langai

Klausimai:

  1. Kokie yra ieškovo UAB „XXX“ pagamintų langų defektai ir dėl kokių priežasčių jie atsirado?
  2. Ar ieškovo pagaminti langai atitiko jų gaminimo metu galiojusių teisės aktų keliamus reikalavimus, jeigu ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti, kurių reikalvimų pažeidimas sąlygojo langų defektus ir kuriuos?
  3. Ar ieškovas UAB „XXX“ pažeidė teisės aktų reikalavimus, jei taip, kurių reikalavimų pažeidimas sąlygojo langų defektus ir kuriuos?
  4. Ar ieškovo pagaminti langai galėjo būti naudojami pagal paskirtį?
  5. Ar XXX firmos „YYY“ 2005-11-23 defektiniame akte nurodyti trūkumai galėjo atsirasti dėl langų transportavimo, pakrovimo ir iškrovimo kelis kartus, montuojant ir demontuojant langus?
  6. Ar pagaminti langai atitiko pateikto gamintojui priede Nr. 1 užsakymo reikalavimus?