doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas

Ojektas: Detalusis planas Vilniuje

Klausimai:

  1. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane numatyti nauji pastatai šiaurinėje sklypo dalyje išties beveik 10 m aukštesni už Šiluminės elektrinės statinių komplekso dalies Nr. 1 statinį (administracinis pastatas, kurio unikalus kodas 33012); jei taip – kas sąlygoja pastatų aukštingumą; ar reljefo pokyčiai pateisina numatomų naujų pastatų aukštį?
  2. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane numatyti projektuoti pastatai savo aukščiu, apimtimi ar išraiška nustelbia (t.y. ar žiūrint iš apžiūros vietų, pastatai iškilę virš matomos kultūros vertybės bei matomi kultūros vertybės aplinkoje ir vizualiai savo apimtimi aukščiu konkuruoja ar yra didesni už kultūros vertybę) kultūros vertybę – Šiluminę elektrinę (kodas Sxx) ir trukdo ją apžvelgti? Iš kokių senamiesčio gatvių, aikščių, įvažiavimo traktų bei apžiūros vietų turi būti vertinama projektuojamų pastatų įtaka kultūros vertybės teritorijai?
  3. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane sklypo Nr. 1a dalyse D (muziejaus vestibiulis) ir F (muziejaus administracinis pastatas) numatomi statiniai laikytini priestatais ar naujais statiniais; ar detaliajame plane įžiūrimas (numatomas) jų jungimas prie Šiluminės elektrinės statinių komplekso dalies Nr. 1 (administracinis pastatas, kurio unikalus kodas 3xx); jei taip, tai ar toks jungimas padidina Šiluminės elektrinės statinio (kodas Sxx) naudojimo intensyvumą?
  4. Ar sklypo Rxx g. 2, Vilniuje, detaliajame plane, Šiluminės elektrinės pastato ir priestato sandūroje, maždaug ties pastatų viduriu, yra tik preliminariai numatyta galimybė atkurti kaminą, ar yra suplanuotas kaip statomas (realizuojant detaliojo plano sprendinius statinio projekte) panoraminis apžvalgos bokštas? Jei Detaliuoju planu buvo suplanuotas panoraminis apžvalgos bokštas, koks jo aukštis pagal detaliojo plano sprendinius?