doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Slėginė buitinių nuotekų linija

Klausimai:

1. Kokios yra 2008-01-20 ir 2008-02-27 ieškovo UAB „Nxx“ gamykloje Rxx, Klaipėdos raj. įvykusių slėginių ūkio-buitinių nuotekų linijų avarijų priežastys ir mechanizmas:

     a. ar nurodytas avarijas sąlygojo nekokybiškas išsimovęs prispaudžiamasis (inkaruojantis) žiedas, kurio metalas sukorodavęs?

     b. ar nurodytas avarijas sąlygojo netinkamas projektas projektuotojams pasirenkant užsukamuosius (srieginius) vamzdžių sujungimo (inkaruojančiuosius) žiedus spaudiminėms linijoms?

     c. ar nurodytas avarijas sąlygojo netinkama slėginių nuotekų linijų eksploatacija, tai yra tai, kad linijos nuorintojo sklendė buvo uždaryta, kas sąlygojo hidraulinius smūgius? Ar nuotekų linijos eksploatavimo metu buvo atliekami periodiniai linijos bandymai ir kiti reikalingi eksploatacinės priežiūros veiksmai?

     d. ar nurodytas avarijas sąlygojo pagal projektą numatyta, tačiau neįrengta slėginė automatika, kuri sureguliuotų slėginius pokyčius (paleidimas ir sustabdymas vyktų palengva švelninant hidraulinius smūgius)?

     e. ar nurodytas avarijas sąlygojo klojant vamzdynus netinkamai sutankintas gruntas, kas galėjo įtakoti vamzdynų išsikraipymą ir išsinėrimą?

     f. ar avarijoms galėjo turėti įtakos paviršiniai vandenys, kurie gamyklos teritorijoje yra chemiškai aktyvūs?

     g. ar nurodytas avarijas sąlygojo kitos priežastys?

2. Jei nurodytas avarijas sąlygojo statybos darbų (medžiagų) defektai, kodėl šios avarijos neįvyko ir defektai neišaiškėjo atliekant linijos bandymus statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu?

3. Ar nurodytas avarijos sąlygas sąlygojo nekokybiškai sumonuotas inkarinis žiedas?

4. Ar buvo tinkama vamzdžių geometrija, klojant vamzdyną ties sujungimu prie inkaruojančio žiedo?