doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos Apeliacinis Teismas

Ojektas: Pastato statybos terminai

Klausimai:

  1. Ar pagal Rangos sutartį atsakovo UAB „Pxx“ (subrangovo) atliktų bei perduotų ieškovui AB „Vxx“ (užsakovui ir generaliniam rangovui) darbų apimtis atitiko sutartyje nurodytų darbų apimtis? Jei ne, kokie darbai nebuvo atlikti (buvo papildomai atlikti) ir kokia jų vertė darbų atlikimo metu?
  2. Ar UAB „Pxx“ laiku atliko sutartinius statybos darbus pagal 2004 m. rugpjūčio 27 d. Statybos rangos sutartį Nr. 04/08/27?
  3. Ar ieškovas AB „Vxx“ (užsakovas ir generalinis rangovas) sudarė atsakovui UAB „Pxx“ (subrangovui) tinkamas sąlygas, atitinkančias Rangos sutarties bei teisės aktų, reglamentuojančių statybos veiklą, nuostatas, pradėti Rangos sutartyje nustatytus statybos montavimo darbus objekte – Prekybos centre, esančiame Kxx pr. 66A, Rangos sutartyje nustatytu terminu? Jei ne, kokios įtakos tai turėjo UAB „Pxx“ vykdytų statybos montavimo darbų, nustatytų Rangos sutartyje, atlikimo terminams?
  4. Kaip įtakojo Rangos sutartyje nustatytų statybos montavimo darbų atlikimo terminus AB „Vxx“ (užsakovo) projektinių dokumentų ir projekto darbo brėžinių bei komplektuojančių medžiagų faktinis pateikimas UAB „Pxx“ (subrangovui)?