doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Kiemo vartai ir varteliai

Klausimai:

  1. Ar nustumiamų kiemo vartų, adresu Lxx g. 49, Vilnius, automatika BX-A atitiko jos montavimo metu galiojusių teisės aktų keliamus reikalavimus, jeigu ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti?
  2. Ar sumontuota nustumiamų kiemo vartų automatika BX-A atitiko šios sistemos aprašyme keliamus reikalavimus? Ar minėta automatika sumontuota tinkamai? Jeigu ji nėra sumontuota tinkamai, kokie montavimo reikalavimai yra pažeisti ir kaip jie įtakoja slankiojančių kiemo vartų ir vartelių funkcionavimą, bei ar netinkamą funkcionavimą buvo galima nustatyti darbų perdavimo-priėmimo akto metu?
  3. Ar adresu Lxx g. 49, Vilnius, sumontuoti slankiojantys kiemo vartai ir varteliai yra sumontuoti pagal gamintojo instrukciją? Jeigu sumontuoti pažeidžiant gamintojo instrukcijoje nurodytus reikalavimus, tai kokių reikalavimų nesilaikyta ir kaip tų reikalavimų nesilaikymas įtakoja slankiojančių kiemo vartų ir vartelių tinkamą funkcionalumą?
  4. Kokia yra defektų, netinkamo montavimo darbų ištaisymo kaina, jei bus nustatyti defektai ar netinkamai atlikti darbai?
  5. Ar slankiojantys kiemo vartai ir varteliai tinkamai funkcionuoja, t.y. užsidaro ir atsidaro? Ar slankiojantys kiemo vartai fiksuoja kliūtis ir atsiradus kliūčiai yra sustabdomi? Jeigu funkcionuoja netinkamai, kokios priežastys lemia netinkamą funkcionavimą? Tuo atveju, kai nėra fiksuojama kliūtis ir slankiojantys vartai nesustabdomi, nurodyti, kokią įtaką tai turi tinkamam slankiojančių vartų naudojimui?
  6. Ar kiemo vartų ir vartelių kokybė atitiko jų montavimo metu galiojusių teisės aktų keliamus   reikalavimus?