doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: Trijų butų gyvenamasis namas Vilniuje

Klausimai:

  1. Ar patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, rekonstrukcijos darbai, įskaitant vandentiekio ir kanalizacijos įrengimą šiose patalpose, ir priestato statybos buvo atlikti J. A. pagal galiojančias statybos normas ir taisykles?
  2. Ar vykdant priestato prie gyvenamojo namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, statybos darbus ir patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, rekonstrukcijos darbai, įskaitant vandentiekio ir kanalizacijos įrengimą šiose patalpose, darbus turėjo būti atliekami viso gyvenamojo namo sienų ar perdangų sutvirtinimo darbai, atsižvelgiant į viso namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, nusidėvėjimo laipsnį?
  3. Ar priestato prie gyvenamojo namo, esančio Kriaučiūnų g. 8, Vilniuje, statybos darbai ir patalpų, plane pažymėtų indeksais 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, rekonstrukcijos, įskaitant, bet neapsiribojant vandentiekio ir kanalizacijos įrengimą šiose patalpose, darbai atlikti J. A. tapo namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, ir buto, esančio XXX g. 8-3, Vilniuje, defektų atsiradimo priežastimi?
  4. Kokia pagrindinė namo, esančio XXX g. 8, Vilniuje, ir buto, esančio XXX g. 8-3, Vilniuje, sienų įskilimų atsiradimo priežastis?