doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių miesto apylinkės teismas

Ojektas: Sandėliavimo paskirties pastato laiptai

Klausimai:

  1. Ar vidaus laiptų į antrą aukštą projekto dalies sprendiniai atitinka projektavimo metu galiojusius statinio (laiptų pakopų aukštis, plotis, ilgis, apsauginis turėklas, laiptų išdėstymas) esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus, kokiais teisės aktais vadovaujantis jie buvo suprojektuoti? Jei neatitinka esminių reikalavimų, tai kokie pažeidimai padaryti? Kas atsakingas už padarytus pažeidimus (jei tokie yra nustatyti)?
  2. Ar pastatyti vidaus laiptai į antrą aukštą atitinka projektą? Jei nukrypsta nuo projekto, ar tai esminiai pažeidimai, ar atitinka tuo metu galiojusius statinio (laiptų pakopų aukštis, plotis, ilgis, apsauginis turėklas, laiptų išdėstymas) esminius reikalavimus, kitus statybos teisės aktų nustatytus reikalavimus? Ar galimi buvo eksploatuoti? Ar sudaryta komisija galėjo priimti pastatą su tokiais laiptais? Kas atsakingas už padarytus pažeidimus (jei tokie yra nustatyti)? Ar galimi buvo eksploatuoti?
  3. Ar techniniai sprendimai (techninė būklė) atitinka Statybos įstatymo 4 straipsnio 4 punkto nurodytus esminius statinio reikalavimus ir kitų statybos teisės aktų (saugaus naudojimo dalyje) nustatytus reikalavimus? Jei neatitinka, tai kokie pažeidimai padaryti? Kas atsakingas už padarytus pažeidimus (jei tokie yra nustatyti)?
  4. Ar pastatyti laiptai yra saugūs naudojimui?
  5. Ar statinio projektas kartu su laiptais atitinka darbo saugos taisyklių reikalavimus?
  6. Ar priduotas statinys atitinka darbo saugos taisyklių reikalavimus, ir ar nėra nukrypimų nuo statybos projekto?
  7. Jei yra nukrypimų nuo statybos projekto, tai ar priimtas statinys, esant nukrypimams, atitinka darbo saugos taisyklių reikalavimus?
  8. Ar laiptai – laiptų paviršius, laiptų plotis, apsauginiai turėklai, laiptų pakopų išdėstymas (pakopų ilgis, plotis, aukštis) atitinka darbo saugos reikalavimus?
  9. Ar naudotos medžiagos laiptų statybai buvo tinkamos ir ar atitinka darbo saugos reikalavimams?
  10. Ar komisijos priimtas statinys atitinka darbo saugos reikalavimus?