doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Garažų stogo avarija

Klausimai:

 1. Ar suprojektuotos gegnės iš metalinio profilio C200A (metro svoris 4,74 kg) atitinka keliamus reikalavimus ir geba atlaikyti tenkančias apkrovas?
 2. Ar grebėstų jungimo būdas turėjo įtakos gegnių deformacijai?
 3. Ar atraminiai betoniniai padėklai įrengti sienoje ašyje „C-C“ turėjo įtakos gegnių deformacijai?
 4. Ar grebėstų sujungimo varžtai 10 mm atliko laikymo funkciją, jeigu stogo griūties metu nebuvo nutraukti arba ištraukti iš konstrukcijų?
 5. Koks galimas didžiausias PK tipo perdangos įlinkis, ar tai galėjo turėti įtakos gegnių deformacijai, ar galėjo PK plokštė po deformacijos atsistatyti į pradinę padėtį?
 6. Ar naujai sumūryta siena prie ašies „1-1“ tarp ašių „B-C“ neprojektinėje vietoje turėjo įtakos PK perdangos deformacijai?
 7. Kas apsprendžia statybos metu darbo projekto apimtį, kokioje projekto rengimo stadijoje priimami pagrindiniai projektiniai sprendiniai?
 8. Kokią įtaką statinio avarijai ir žalos atsiradimui turėjo netinkama statinio priežiūra?
 9.  Ar tuo metu iškritęs sniegas ir jo nenuvalymas turėjo įtakos žalai atsirasti?
 10. Ar pertvara ašyje „1“ įrengta kaip statinio denginį nelaikanti konstrukcija, kaip numatyta projekte „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“?
 11. Ar stogo metalinis rėmas virš pertvaros ašyje „1“ yra numatytas projekte „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“?
 12. Kaip įtakojo pastogės griūtį projektinių sprendinių pakeitimai?
 13. Kokie projekto „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“ pakeitimai yra atlikti be projektuotojos sutikimo?
 14. Ar numačius projekto „131 garažai (projektinė korektūra) Bxx g. 41c, Kaunas“ pakeitimus buvo būtina parengti naują ar koreguoti esamą statinio projektą ir statybos leidimą?