doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Detalusis planas Vilniaus rajone

Klausimai:

  1. Ar projektuotojas galėjo pradėti rengti detaliojo plano projektą, neturėdamas projektavimo sąlygų sąvado? Ar iš esmės galimas projektavimas be projektavimo sąlygų sąvado?
  2. Ar detaliojo plano projekto sprendiniai atitinka norminius reikalavimus, nurodant kokie detaliojo plano sprendiniai kokių norminių reikalavimų netenkina?
  3. Kokia dalis projektavimo darbų, kurie buvo numatyti projektavimo darbų rangos sutartyje faktiškai atlikta projektuotojo pateiktame teismui projekte?
  4. Ar projektuotojo atlikta projektavimo darbų dalis yra kokybiška ir gali būti naudojama ateityje pilna apimtimi sutartyje numatytiems tikslams? Jeigu galima naudoti, tai kokia projektuotojo atliktų projektavimo darbų dalies vertė?