doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Smėlio perdirbimo cechas

Klausimai:

  1. Ar UAB „N“ darbų (1) Smėlio perdirbimo cecho grindų įrengimo darbai; 2) pastato sienų sumontavimo iš „sandwich“ tipo plokščių darbai pastato C3 ir C4 ašyse; 3) pastato stogo sandarumas tarp 7 ir 10 ašių susikirtime su A ir C ašimis, tarp 10 ir 11 ašių susikirtime su D ir E ašimis ir tarp 14 ir 15 ašių susikirtime su C ir D ašimis; 4) stogo sandarumas sujungime pastato 4-je ašyje; 5) smėlio perdirbimo cecho išorinių sienų sandarumas (ašyse E7/E16, C16/E16, A12/C12)), atliktų 2007 m. gegužės 8 d. statybos rangos sutarties Nr. 11/07 pagrindu, kokybė atitinka normatyvinių statybos dokumentų kokybės reikalavimus? Jei neatitinka, kokie yra UAB „N“ atliktų darbų trūkumai ir kokia kiekvieno jų apimtis? Ar darbų trūkumai atsirado dėl generalinio rangovo UAB „N“ nekokybiško darbų atlikimo?
  2. Ar AB „A“ statinį - smėlio sodrinimo ir džiovinimo cechą eksploatuoja nepažeisdamas projektinių sprendinių ir ar nebuvo viršytos projektinės apkrovos į statinio konstrukcijas? Ar esamus defektus statinyje galėjo lemti statinio projekte numatytų statinio konstrukcijų apkrovų ir kitų sprendinių pažeidimai statinio eksploatavimo metu? Jei taip, kokie defektai kilo ir kokia kiekvieno iš jų apimtis?
  3. Jei yra nukrypimų nuo normatyvinių statybos dokumentų kokybės reikalavimų, ar šiuos nukrypimus kompensuoja statybos metu panaudoti sprendiniai (panaudotas didesnio stiprumo betono mišinys ir kt.) ir ar šie sprendiniai užtikrina galimybę užsakovui eksploatuoti statinį pagal jo paskirtį?
  4. Ar UAB „N“ atliktų statybos darbų defektai buvo akivaizdūs ir galėjo būti nustatyti darbų priėmimo - perdavimo metu bei statinio pripažinimo tinkamu naudoti metu?
  5. Jei UAB „N“ atliktų darbų 2007 m. gegužės 8 d. statybos rangos sutarties Nr. 11/07 pagrindu trūkumai yra kliūtis eksploatuoti statinį pagal jo paskirtį ir turi būti pašalinti, kokie ir kokios apimties būtini statybos darbai turi būti atlikti, kad būtų pašalinti UAB „N“ atliktų darbų trūkumai, atsiradę dėl UAB „N“ kaltės? Kokia kiekvieno iš šių darbų kaina?
  6. Ar rekonstrukcijos statybos darbų trūkumai buvo šalinti? Jei trūkumai buvo šalinti, ar tinkamai?