doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas

Ojektas: Šildymo sistema

Klausimai:

  1. Ar Atliktų darbų akto Nr. 1/081223 (iš viso už 23 629 Lt) 5-9 punktuose, 11-12 punktuose, 14 punkte, 16-18 punktuose, 21 punkte, 27 punkte bei Atliktų darbų akto Nr. 1/081223 (iš viso už 4 249 Lt) 10 punkte, 17-20 punktuose nurodytų medžiagų kiekiai atitinka faktiškai, vykdant 2008 m. lapkričio 18 d. Statybos rangos sutartį XXX patalpose, sunaudotų medžiagų kiekius?
  2. Kokia apimtimi darbai, nurodyti Lokalinėje sąmatoje sutampa su Atliktų darbų aktuose nurodytais kiekiais?
  3. Ar darbai, nurodyti Atliktų darbų akte (iš viso už 4 249 Lt), buvo numatyti Lokalinėje sąmatoje, projekte ir, jei nebuvo numatyti, tai ar jie buvo būtini?
  4. Ar darbai, nurodyti Atliktų darbų aktuose, buvo atlikti ta apimtimi, dėl kurios buvo susitarta?
  5. Kas turėjo pareigą, priduodant darbus, atlikti bandymus ir kontrolinius matavimus?
  6. Ar Atliktų darbų aktuose (23 629 Lt ir 4 249 Lt sumoms) nurodyti darbai ir jų kiekiai sutampa su Atliktų darbų akte (iš viso už 25 962 Lt) nurodytais darbais ir jų kiekiais, kuriuos priėmė UAB „Kxx“?
  7. Kokius darbus ieškovas UAB „Pxx“ faktiškai atliko pagal 2008 m. lapkričio 18 d. Statybos rangos sutarties Priedą Nr. 1, t.y. Lokalinę sąmatą?