doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Stovėjimo aikštelė

Klausimai:

  1. Ar teisingai projektinį pasiūlymą parengusi UAB „A“ vadovavosi Statybos techninių reikalavimų reglamento – STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (toliau tekste STR) nuostatomis, jas tiesiogiai taikydama jau esamam statiniui ir aplinkiniam užstatymui pagal esamą faktinę situaciją?
  2. Ar taikomas STR įpareigoja žemės sklypo valdytoją formuoti savarankišką žemės sklypą ar jo dalį aplink visuomeninės paskirties pastatą, kuris yra statinių grupėje, tikslu užtikrinti parkavimo funkcijas, kai tokia parkavimo infrastruktūra jau yra suformuota šios statinių grupės žemės sklype (pagal pridedamą planą ir fotonuotrauką)?
  3. Ar projektiniame pasiūlyme pateiktas sprendinys formuoti žemės sklypą taip, kad jis užima VĮ T. ilgalaikį materialųjį turtą (automobilių stovėjimo aikštelę Nr. 6), atitinka teisės aktų reikalavimus, reglamentuojančius sklypų formavimą?
  4. Ar projektiniame pasiūlyme numatytos automobilių stovėjimo vietų išdėstymas (atstumai tarp parkavimo vietų) atitinka racionalaus žemės sklypo panaudojimo sąvoką ir STR nuostatas?
  5. Ar projektiniame pasiūlyme numatytos automobilių judėjimo kryptys (įvažiavimai, išvažiavimai) atitinka saugiam eismui keliamus reikalavimus?
  6. Ar pagrįstai viešbučio „A“ patalpų plotui priskiriamas lovų skaičius pagal teisės aktus, reglamentuojančius tokio pobūdžio viešbučių įrengimą ir eksploatavimą (lentelė Nr. 1)? Koks maksimalus lovų kiekis gali būti įrengtas viešbučių „S“ ir „A“ kambariuose (patalpose, Nekilnojamojo turto kadastro duomenų bylos eksplikacijoje įvardintose „kambariais“), atsižvelgiant į Lietuvos Higienos normos HN 118:2002 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatai reikalavimai“ 31.2.1. p.: „vienviečio kambario plotas turi būti ne mažesnis kaip 7m², dviviečio – ne mažesnis kaip 11m², triviečio ar šeimyninio – ne mažesnis kaip 14m²“?
  7. Ar projektiniame pasiūlyme bei lentelėje Nr.1 patalpų grupavimas į administracines, viešbučių, kavinės ir restoranų atitinka šių patalpų kadastrinius duomenis?
  8. Ar projektiniame pasiūlyme siūloma žemės sklypo tarp bendraturčių naudojimosi tvarka atitinka LR CK nuostatas, įtvirtinančias proporcingumo principą tarp užimamo ploto pastate ir naudojamo žemės sklypo (viešbutis „S“ valdo 75 procentus patalpų pastate, viešbutis „A“ 25 proc.)? Ar projektiniame pasiūlyme siūloma žemės sklypo tarp bendraturčių naudojimosi tvarka atitinka LR CK nuostatas, įtvirtinančias proporcingumo principą, kiek tai susiję su santykiu tarp žemės sklypo dydį nulemiančių rodiklių (esančių kiekviename viešbutyje) ir naudojamo žemės sklypo ploto dalies?