doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinės teismas

Ojektas: Vandentiekio avarija, buto užliejimas

Klausimai:

  1. Dėl kokių priežasčių 2006-03-23 butui, esančiam Pxx g. 4-10 Vilniuje, priklausančiam nuosavybės teise J. M, buvo padaryti sugadinimai ?
  2. Jei bus nustatyta, kad minėtame name 2006-03-23 trūko vandens stovas, tai dėl kokių priežasčių ir/ar ši priežastis sąlygojo žalos padarymą J M. butui, esančiam P. g. 4-10 Vilnius?
  3. Kokie sugadinimai buvo padaryti butui, esančiam P g. 4-10 Vilnius?
  4. Koks žalos dydis padarytas butui, esančiam Pxx g. 4-10 Vilniuje, dėl 2006-03-23 užpylimo vandeniu? Ar buvo sugadintas šio užpylimo metu šio buto parketas ir kokia padaryta dėl to (parketo remonto) žala J. M.?
  5. Kokia/kokios yra 2006-03-23 įvykusios vandentiekio avarijos objekte, esančiame Pxx g. 4-10 Vilniuje, priežastis/priežastys; jei šių priežasčių yra kelios, nustatyti, kokia procentėliai/procentine išraiška yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka minėtai vandentiekio avarijai?
  6. Kokia/kokios yra buto, esančio Pxx g. 4-10 Vilniuje parketo apgadinimų atsiradimo priežastis/priežastys; jei šių priežasčių yra kelios, nustatyti, kokia procentine išraiška yra kiekvienos iš nustatytų priežasčių įtaka minėtų apgadinimų atsiradimui?
  7. Jeigu minėto parketo apgadinimo priežastis/viena iš priežasčių yra 2006-03-23 įvykusi vandens avarija, adresu Pxx g. 4-10 Vilniuje, nustatyti minėto įvykio pasekoje atsiradusio parketo apgadinimo apimtį bei dėl to atsiradusį pagrįstą nuostolio dydį.