doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos administracinis teismas

Ojektas: Detalusis planas

Klausimai:

1.      Ar visa teritorija (jo dalis), esanti prie žemės sklypo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miestas, XXX g. 6, sudaranti apie 0,2445 ha, pagrįstai priskirta želdynui, t.y. bendro naudojimo teritorijai? Kokį konkretų realų visuomenės poreikį (interesą) užtikrina minėtas sklypas?

2.      Ar teritorijoje, esančioje prie žemės sklypo, adresu: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus miestas, XXX g. 6, yra galimybė suformuoti gyvenamųjų namų statybai tinkamą sklypą (toliau – Sklypas), tuo nepažeidžiant konkretaus realaus visuomenės poreikio (intereso) turėti viešojo (bendrojo) naudojimo želdinius, kurį užtikrina dabar suformuotas želdynas? Atsakant į šį klausimą, taip pat atsakyti:

a.      Ar prie galimai naujai suformuotino Sklypo turėtų būti tiesiamas automobilių kelias, kuriam reikėtų skirti papildomą plotą, tame tarpe, galbūt, želdynų?

b.      Ar Sklypo suformavimui neprieštarautų Vilniaus miesto tarybos 1998 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 292 „Dėl Vilniaus miesto bendrojo plano tvirtinimo“ patvirtintiems Vilniaus miesto bendrojo plano sprendiniams?

c.       Ar Sklypo suformavimas neprieštarautų Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. 1-1519 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendiniams?

3.      Esant teigiamam atsakymui į 2 klausimą, taip pat atsakyti:

a.      Kokio ploto ir kokių ribų būtų suformuotas Sklypas gyvenamųjų namų statybai?

b.      Kokio aukštingumo pastatai galėtų būti statomi minėtame Sklype?

c.       Koks užstatymo plotas statiniais (procentas nuo viso galimo sklypo ploto) galėtų būti minėtame Sklype?

d.      Kokio ploto automobilių kelias turėtų būti tiesiamas į minėtą Sklypą?

e.      Kaip sklypo suformavimas paveiktų planuojamos teritorijos:

                                                                      i.      ekosistemas ir biologinę įvairovę;

                                                                    ii.      gamtinę rekreacinę aplinką;

                                                                  iii.      kraštovaizdžio ekologinę pusiausvyrą;

                                                                  iv.      kraštovaizdžio estetinę kokybę?