doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: Administracinio pastato techninis projektas ir sklypo detalusis planas

Klausimai:

 1. Ar adresu Mxx g. 7, Vilniuje, esanti transformatorinė, antžeminė stovėjimo aikštelė ir požeminės stovėjimo aikštelės ventiliacinė šachta yra įrengti laikantis galiojančios projektinės dokumentacijos reikalavimų?
 2. Ar 2007 metais atlikus statomo administracinio pastato Mxx g. 7, Vilniuje, projektinės dokumentacijos pakeitimus, šie pakeitimai įtakojo ieškovų, kaip žemės sklypo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, savininkų teises?
 3. Jeigu atsakymas į 2 klausimą yra teigiamas, ar ši įtaka yra leidžiama teisės aktais, jei ne, kokie privalomų teisės aktų reikalavimai yra pažeisti?
 4. Ar 1999 m. spalio 1 d. suderintame detaliajame plane Nr. 79/1000 „Teritorija prie T. Narbuto g. tęsinio“ yra nurodyta, kad ieškovų žemės sklype, Mxx g. 3, Vilniuje, stovintys gyvenamieji namai pagal detalųjį planą yra griaunami? Jei taip, kur konkrečiai tai nurodyta detaliajame plane ir kada turėtų būti nugriauti?
 5. Koks yra minimalus atstumas nuo ventiliacijos šachtos, esančios Mxx g. 7, Vilniuje, iki arčiausio gyvenamojo namo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, lango?
 6. Kiek metrų apsaugos zonos užeina į gretimo žemės sklypo teritoriją ir jame esantį gyvenamąjį namą ir koks apsaugos zonos plotas patenka į žemės sklypą Mxx g. 3, Vilniuje, ir gyvenamąjį namą?
 7. Pagal esamą ventiliacinės šachtos aukštį ir atsižvelgiant į tai, kad ji tvirtai susijusi su žeme ir su pastato požemine dalimi ar esanti ventiliacinė šachta laikoma pastato dalimi?
 8. Kiek metrų nuo transformatorinės iki skydelio ĮAS-6874?
 9. Ar pagal parengtą projektinę dokumentaciją, pateiktą V. J. ir V. J. 2006 m. rugpjūčio 30 d. numatyti transformatorinės, parkavimo vietų įrengimo, vaikų žaidimo aikštelės ir ventiliavimo įrangos (ventiliacinės šachtos) sprendiniai yra faktiškai įgyvendinti?
 10. Jeigu atsakymas į 9 klausimą neigiamas, tai kuo skiriasi minėtų sprendinių įgyvendinimas nuo projektinėje dokumentacijoje, parengtoje 2006 m. rugpjūčio 30 d., sprendinių?
 11. Kokiu trumpiausiu atstumu nuo gyvenamojo namo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, yra įrengtos Mxx g. 7, Vilniuje, esančiam administraciniam pastatui priklausančios automobilių parkavimo vietos?
 12. Ar automobilių parkavimo vietos yra įrengtos pagal vėliausios redakcijos statybos leidimą?
 13. Ar automobilių parkavimo vietų (aikštelės) įrengimas, esant nustatytiems atstumams nuo gretimo sklypo gyvenamojo namo, atitinka Statybos techninių reglamentų reikalavimus?
 14. Kokios yra įrengtos ventiliacijos šachtos funkcijos (oro paėmimo ar oro šalinimo)?
 15. Kokios funkcijos ventiliacijos šachta numatyta pagal vėliausiai koreguotą projektinę statinio dokumentaciją?
 16. Ar Mxx g. 7, Vilniuje, modulinė transformatorinė suprojektuota pagal 1999 m. spalio 1 d. suderinto detaliojo plano Nr. 79/1000 „Teritorija prie T. Narbuto g. tęsinio“ sprendinius (grafinę jo dalį)?
 17. Kokiu trumpiausiu atstumu nuo žemės sklypo, esančio Mxx g. 3, Vilniuje, ribos, yra sumontuota transformatorinė?