doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Lietuvos Vyriausiasis Administracinis Teismas

Ojektas: Daugiabučio gyvenamojo namo statybos leidimas ir jo sklypo detalusis planas

Klausimai:

  1. Ar 2005 m. vasario 22 d. Projektavimo sąlygų sąvade Nr.RPS 1935 nustatytos specialiosios projektavimo sąlygos daugiabučio gyvenamojo namo Gxx g. 7, Vilniuje, statybai bei pagal jas parengtas šio statinio projektas užtikrina šiame žemės sklype bei su juo besiribojančiose teritorijose esančių želdinių bei vaikų žaidimų aikštelės apsaugą?