doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šilutės rajono apylinkės teismas

Ojektas: Srutų rezervuaro avarija

Klausimai:

  1. Dėl kokios priežasties 2007-03-04 apie 21.00 įvyko UAB „XXX“ srutų rezervuaro Nr.4 pylimo griūtis, ko pasėkoje išsiliejo srutos?
  2. Ar UAB „XXX“ srutų rezervuaras Nr.4 atitiko statybos techninių ir specialiųjų normatyvinių dokumentų reikalavimus kaip statinys, kuris buvo naudojamas srutų kaupimui ir laikymui? Jei neatitiko, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti ir kas dėl to atsakingas? Ar buvo reikalingi sutvirtinimai UAB „XXX“ srutų rezervuaro pylimui, tam, kad kaupiamos srutos iš jo neišsilietų, bei šis pylimas būtų apsaugotas nuo galimos laukinių gyvūnų įtakos?
  3. Ar naudojant UAB „XXX“ srutų rezervuarą Nr. 4, esantį Šilutės rajono XXX kaime, iš kurio išsiliejo srutos, buvo laikytasi statybos techninių ir specialių normatyvinių dokumentų reikalavimų, susijusių su šio statinio būklės ir naudojimo išsaugojimu? Jeigu pažeidimai buvo, ar jie turėjo įtakos 2007-03-04 apie 21.00 įvykusiai UAB „XXX“ srutų rezervuaro Nr.4 pylimo griūčiai?
  4. Kas pagal teisės aktus atsakingas už statybos techninių ir specialiųjų normatyvinių dokumentų reikalavimų, susijusių su aukščiau nurodyto statinio – UAB „XXX“ srutų rezervuaro būklės ir naudojimo išsaugojimu?
  5. Patikslinti buvusį srutų kiekį rezervuare.
  6. Nustatyti koks išsiliejusių srutų kiekis.
  7. Paskaičiuoti kiek srutų pateko į srutų lietinimo trasų praplovimo rezervuarą.
  8. Kiek srutų liko daubose, luomuose?
  9. Dėl kokios priežasties įvyko trečio rezervuaro pylimo pralaužimas?