doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas

Ojektas: Poilsio nameliai (statinių rūšies nustatymas dėl teisinės registracijos)

Klausimai:

  1. Ar statiniai, esantys Kxx g. 35 Palangoje, inv. nr. 1K1Ž, 2K1Ž, 3K1Ž, 4K1Ž, 5K1Ž, 6K1Ž, 7K1Ž, 8K1Ž, 9K1Ž, 10K1Ž, 11K1Ž, 12K1Ž, 13K1Ž, 14K1Ž, 15K1Ž, 16K1Ž, 17K1Ž, kiemo statiniai K1-K2 yra laikinieji statiniai? Jeigu ne, ar tai yra statiniai (Statybos įstatymo 2 str. 2 p. prasme), ar nesudėtingi (Statybos įstatymo 2 str. 6 p. prasme)?
  2. Ar statiniai, esantys Kxx g. 35 Palangoje juridinio fakto atsiradimo metu atitiko tuo metu galiojusių teisės aktų reikalavimus pastatų teisinei registracijai atlikti?
  3. Kokiai kategorijai statinių priklauso minimi statiniai, ir ar šios kategorijos statiniai pagal 1962-1972 m. galiojusius teisės aktus turėjo būti teisiškai registruojami?