doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno rajono apylinkės teismas

Ojektas: Klinikos rekonstravimo darbai

Klausimai:

 1. Ar statybos rangos darbai atlikti nenukrypstant nuo 2002 m. spalio 3d. statybos rangos sutarties sąlygų?
 2. Kokie yra nustatyti nekokybiškai atlikti statybos darbai pastate, esančiame XXX, Kaune?
 3. Ar dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų pastate, esančiame XXX, Kaune pablogėjo darbų rezultato naudojimo pagal pastato paskirtį sąlygos?
 4. Kokia nekokybiškai atliktų statybos darbų pastate, esančiame XXX, Kaune pašalinimo (remonto) darbų vertė 2009 m. sausio 1d. kainomis?
 5. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune darbai buvo atlikti pagal projektą?
 6. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune atlikti darbai galėjo atsirasti dėl blogo projekto?
 7. Ar statybos objektas, esantis XXX, Kaune atitinka normatyvinių statybos dokumentų nustatytus rodiklius?
 8. Ar statybos objektas, esantis XXX, Kaune yra tinkamas naudoti pagal 2002-10-03 sutartyje nustatytą paskirtį?
 9. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune yra nukrypimų nuo norminių statybos dokumentų reikalavimų?
 10. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune buvo pasiekti XXX sutartyje numatyti statybos darbų rodikliai?
 11. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl pastato ar jo dalių normalaus nusidėvėjimo?
 12. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl statybos objekto ar jo dalių netinkamo naudojimo?
 13. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl užsakovo (ieškovo) ar jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto?
 14. Ar statybos objekte, esančiame XXX, Kaune nustatyti defektai galėjo atsirasti dėl užsakovo (ieškovo) ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų?
 15. Ar yra priežasčių, dėl kurių galėjo atsirasti nustatyti defektai statybos objekte, esančiame XXX, Kaune? Jeigu yra, tai kokios tai priežastys?