doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apygardos teismas

Ojektas: Gamybinio pastato stogas

Klausimai:

  1. Ar yra galiojantis statybos techninis reglamentas, kita norminė dokumentacija su privalomaisiais reikalavimais stogo remonto darbams?
  2. Ar tarp šalių pasirašytoje 2006 m. rugsėjo 12 d. Rangos sutartyje Nr. 06/09-763 numatyti stogo remonto darbai, atsižvelgiant į šalių susitarimo apimtį ir pobūdį atlikti kokybiškai? Jeigu ne, tai kokie konkrečiai rangovo stogo remonto darbai atlikti netinkamai, kokią jie turi įtaką remontuoto stogo dangos atsparumui nuo vandens prasiskverbimo į pastato vidų, kokių galiojančių teisės aktų reikalavimų, esant pažeidimams, minėti darbai neatitinka, ir kokių priemonių tokiu atveju būtina imtis, siekiant pašalinti netinkamai atliktų darbų neatitikimus?
  3. Ar atliekant stogo remonto darbus buvo panaudotos tinkamos medžiagos, atsižvelgiant į Rangos sutarties sąlygas, sąmatą?
  4. Ar pastato stogas yra pralaidus vandeniui, jeigu taip, tai kokios yra pagrindinės priežastys, sąlygojančios vandens prasiskverbimą pro pastato stogą į pastato vidų?
  5. Šalių sudarytoje rangos sutartyje nebuvo numatyta pakeisti ar kitaip remontuoti lietaus vandens surinkimo įlajų bei suvedimo stovų, taip pat perdaryti stogo dangos bei jos jungtis su parapeto apskardinimu. Kokiu pagrindu stogo dangą remontuojanti bendrovė privalėjo šiuos darbus atlikti?
  6. Ar per tinkamai įrengtas bitumines dangos siūles, ties įlajomis, per trumpą laiką į pastato vidų galėjo patekti didelis kiekis vandens?
  7. Kokie darbai yra atlikti tinkamai ir kokia šių darbų vertė?
  8. Jeigu stogo remonto darbai atlikti netinkamai, tai koks šių netinkamai atliktų darbų pašalinimo būdas yra realiai įmanomas ir kokiomis sąnaudomis?