doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio miesto apylinkės teismas

Ojektas: Gyvenamojo namo langai

Klausimai:

  1. Ar gyvenamojo namo Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. plastikinių langų, balkono durų, lauko ir vidaus palangių sumontavimas, nesant susitarimo dėl apdailos darbų atlikimo, atitinka montavimo darbų atlikimo metu – 2007 m. liepos mėn. galiojusių tokios rūšies darbams statybos norminių aktų keliamus reikalavimus (o tokių nesant – įprastai tokios rūšies darbams keliamus reikalavimus)? Jeigu šie reikalavimai pažeisti, tai kokie konkretūs defektai – darbų kokybės trūkumai yra padaryti dėl jų pažeidimo?
  2. Ar gyvenamojo namo Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. sumontuotų plastikinių langų ir balkono durų matmenys atitinka namo langų, durų angas? Jeigu matmenys neatitinka, tai kokie langų, durų ar paties namo defektai dėl to padaryti (atsirado)?
  3. Ar atliekant gyvenamojo namo Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. plastikinių langų ir balkono durų montavimo darbus buvo užsandarinti ir izoliuoti (hermetizuoti) tarpai tarp lango, durų rėmo ir angokraščio? Jeigu ne, tai ar tai yra montavimo darbų, kai tarp šalių nebuvo susitarimo atlikti apdailos darbus, kokybės trūkumas?
  4. Ar gyvenamajame name Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. sumontuoti plastikiniai langai, balkono durys, lauko ir vidaus palangės yra kokybiški, atitinka 2007-07-13 pirkimo–pardavimo sutarties sąlygas (b.l.7,21-22), atitikties deklaraciją (b.l.19), yra tinkami naudoti pagal paskirtį?
  5. Jeigu gyvenamajame name Mxx g. 16, Txx k., Panevėžio raj. plastikiniai langai, balkono durys, lauko ir vidaus palangės yra nekokybiški, sumontuoti nekokybiškai, langų, balkono durų matmenys neatitinka namo langų ir balkono durų angų, jeigu dėl šio neatitikimo yra atsiradę ar buvo padaryti langų, balkono durų, paties namo defektai (trūkumai), tai kokiu būdu kiekvieną trūkumą galima ištaisyti ir kokie yra kiekvieno trūkumo atskirai bei visų trūkumų ištaisymo kaštai?