doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Elektros ir santechnikos darbai

Klausimai:

  1. Ar iki 2007-11-14 statybos objekte, adresu Mxx g. Nr. 61, Palanga (Šventoji), vidaus elektros, vandentiekio bei buitinių nuotekų montavimo darbai buvo atlikti pagal tuo metu galiojusius norminius aktus? Jei ne, tai kokie teisės aktų reikalavimai buvo pažeisti ir kokius darbų defektus šie pažeidimai lėmė?
  2. Ar atliktų darbų aktuose išvardinti statybos darbai, sąnaudos, panaudoti mechanizmai ir medžiagų kiekiai atitinka faktiškai atliktų statybos darbų rūšis, sąnaudas, panaudotus mechanizmus, medžiagų kiekius? Ar visi aktuose išvardinti darbai faktiškai buvo atlikti?
  3. Ar ieškovo atliktų darbų rezultatas jo perdavimo atsakovui momentu atitiko kokybės reikalavimus? Kokios būtinos ieškovo nekokybiškai atliktų darbų (jei tokie buvo nustatyti ekspertizės metu) šalinimo išlaidos?
  4. Ar galima nustatyti kokios medžiagos ir prekės buvo panaudotos atliekant vidaus elektros, vandentiekio bei buitinių nuotekų montavimo darbus statybos objekte iki 2007-11-14? Ar šių medžiagų, prekių savybės ir kokybė atitiko statinio techninio projekto reikalavimus? Jei buvo (ar galėjo būti) panaudotos netinkamos kokybės medžiagos, ar tai įtakojo defektų atsiradimą?
  5. Kokia sąmatinė ieškovo atliktų statybos darbų ir medžiagų vertė statybos metu?
  6. Kokia yra faktinė ieškovo atliktų statybos darbų ir medžiagų vertė?
  7. Kokia sutartyje numatytų atlikti ir ieškovo neatliktų darbų vertė?