doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Patalpos senamiestyje (dėl teisės privatizuoti)

Klausimai:

 

 1. Kokio dydžio ieškovo Lxxx privatus kapitalas laikotarpyje nuo 1998-07-23 iki 2003-07-23 investuotas į 137,43 kv.m. (buvęs iki rekonstrukcijos plotas – 125,57 kv.m.) negyvenamųjų patalpų (rūsio patalpų) rekonstrukciją (pagerinimą), jeigu tokia rekonstrukcija (pagerinimas) atlikta?
 2. Ar pateikiamoje UAB „Vxx“ parengtoje sąmatoje išvardintų darbų ir medžiagų įkainiai atitinka darbų ir medžiagų įkainius 2001 metais ?
 3. Ar ieškovo Lxxx investuota privataus kapitalo vertė į minėtų patalpų rekonstrukciją (pagerinimą) atitinka šias sąlygas:
  1. Ar investuota privataus kapitalo vertė didesnė nei ½ patalpų rinkos vertės (Vilniaus miesto savivaldybės nustatytu vertinimu – 310 000 Lt)?
  2. Ar pakeista ne mažiau kaip ½ patalpų pagrindinių konstrukcijų?
  3. Ar bendras patalpų plotas ar tūris padidintas daugiau nei 1/3 dalimi?
  4. Ar pakeista daugiau nei 1/3 patalpų inžinerinių komunikacijų ar įrengtos naujos komunikacijos?
 4. Ar įrengtos naujos inžinerinės komunikacijos ir/ar sumontuota technologinė įranga ir gamybiniai įrengimai, kuriuos išmontuojant būtų padaryta esminės žalos įrangai, įrengimams arba patalpoms?