doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos rajono apylinkės teismas

Ojektas: Detalusis planas Klaipėdos rajone

Klausimai:

  1. Ar detaliuoju planu buvo galima padidinti pirkimo-pardavimo sutartimi įgytą kitos paskirties namų valdos žemės sklypą žemės ūkio paskirties žemės sklypo sąskaita, nekeičiant žemės ūkio paskirties žemės sklypo paskirties į namų valdos žemės sklypo paskirtį, kai toks paskirties keitimas net nebuvo numatytas pačiame detaliajame plane?
  2. Pirkimo-pardavimo sutartimi įsigytas kitos paskirties namų valdos žemės sklypas priklausė A.Z.  ir V. R. bendros jungtinės nuosavybės teise. Ar A.Z. be V. R. sutikimo galėjo vienašališkai detaliuoju planu keisti namų valdos žemės sklypo plotą, ribas ir geografinę padėtį ir ar A.Z. turėjo gauti V. R. sutikimą rengti bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausančio namų valdos sklypo detalųjį planą, kai planu numatoma iš esmės pakeisti sklypo geografinę padėtį (formą), ribas ir dydį, iš sklypo pašalinant statinių pamatus, įvažiavimo kelią?
  3. Ar detaliajame plane žemės sklypų koordinatės yra teisingos? Jei ne, tai ar galėjo būti tvirtinamas detalusis planas su neteisingomis žemės sklypo koordinatėmis?
  4. Ar  rengiant detalųjį planą turėjo būti atsižvelgta į tarp namų valdos ir miško esantį 5 metrų pločio pamiškės keliuką, reikalingą patekimui į gretimą žemės sklypą kad. nr. XXX iš kelio Dreverna-Svencelė?
  5. Ar tarp namų valdos ir miško esantis 5 metrų keliukas galėjo detaliuoju planu būti įtrauktas be V. R. sutikimo į pirkimo-pardavimo sutartimi įsigytą namų valdos žemės sklypo plotą, detaliajame plane nurodant kelią, kaip namų valdos žemės dalį?
  6. Ar turėjo būti pakeista į namų valdos žemės sklypo plotą detaliuoju planu įtraukto tarp namų valdos ir miško esančio 5 metrų pločio pamiškės keliuko paskirtis?
  7. Detaliojo plano sprendiniu Nr.3 (psl. nr.3) buvo nuspręsta planuoti atskirą įvažiavimą į P. Š., tačiau kelias buvo įrengtas ir detaliajame plane pažymėtas valstybinėje žemėje. Taip pat sprendiniuose buvo numatyta, kad namų valdos žemės sklypas ir už jo esantis A.Z. rekreacinės paskirties žemės sklypas projektuojami šalia pamiškės keliuko ir kad patekimas į namų valdos žemės sklypą, A. Z. žemės sklypą ir į P. Š. žemės sklypą numatomas esamu ir naujai planuojamais keliais iš kelio Dreverna-Svencelė, tačiau tarp namų valdos ir miško esantis 5 metrų pločio pamiškės keliukas detaliuoju planu buvo įtrauktas į namų valdos ir A. Z. žemės sklypo ribas. Ar detalusis planas atitinka jo sprendinius?
  8. Ar detaliuoju planu galima buvo įsigyti nuosavybės teisę į valstybinės reikšmės miško žemės dalį 7 km atstumu nuo Kuršių marių ties detaliajame plane pažymėta Kuršių marių vizualinės apsaugos zonos riba (detaliajame plane miško žemė nurodyta, kaip A. Z. rekreacinės paskirties žemės sklypas)?
  9. Detaliajame plane nurodyti melioraciniai grioviai buvo iškasti dar 1996 metais neturint leidimo žemės darbams. LR Aplinkos ministerijos Klaipėdos rajono agentūra 2006 09 15 raštu patvirtino, kad nebuvo išduoti jokie oficialūs leidimai žemės sklype kad. Nr. XXX iškasti griovius. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyrius 2006 08 22 raštu patvirtino, kad žemės sklypas kad. Nr. XXX nėra nusausintas ir grunto kasimo darbai nėra suderinti. Ar galima buvo detaliuoju planu įteisinti nelegalius žemės darbus – melioracinius griovius, kurie tęsiasi per žemės sklypą kad. Nr. XXX?
  10. Kokiems teisės aktams prieštarauja Klaipėdos raj. savivaldybės 1998 10 01 sprendimu nr. 91 patvirtintas detalusis planas? Ar buvo padaryti kokie nors procedūriniai detaliojo plano rengimo pažeidimai?