doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: Gamybinio pastato rekonstravimo darbai

Klausimai:

  1. Ar UAB „Pxxx“ faktiniai atliktų darbų kiekiai objekte adresu Kxx g. 51A, Vilniuje (unikalus statinio Nr.xxxx-xxxx-xxxx) atitinka sąmatose nurodytus darbų kiekius ir ar jie atitinka darbų vykdymo žurnale nurodytus darbus?
  2. Ar UAB „Pxxx“ sudėta ir pritvirtinta prie sienų mineralinė vata objekte Kxxx g. 51A, Vilniuje (unikalus statinio Nr.xxxx-xxxx-xxxx), atitinka gamintojo keliamus reikalavimus jos sudėčiai?
  3. Ar vėjo izoliacija įrengta laikantis statybos reikalavimų?
  4. Ar metaliniai „U“ ir „Z“ profiliai sumontuoti ant fasadų pagal šių profilių montavimo schemą, kurią patvirtino ir pateikė UAB „Pxxx“?
  5. Ar UAB „Pxxx“ fasado skardinimo darbai atlikti kokybiškai, t.y. sandarios sienų sandūros su stogo plokštumomis, angokraščiais?
  6. Ar poliniai pamatai įrengti pagal UAB „Puikiosios statybų tradicijos“ pateiktas polinių pamatų įrengimo išpildymo nuotraukas?
  7. Ar 2008-01-14 darbų perdavimo-priėmimo aktuose Nr.26 ir Nr.27 nurodyti darbai yra atlikti?
    Kokia yra nebaigtų darbų ir statybinių medžiagų kaina objekte Kxxx g. 51A, Vilniuje (unikalus statinio Nr.xxxx-xxxx-xxxx)?