doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus apygardos teismas

Ojektas: Detaliojo plano sprendiniai dėl kelio

Klausimai:

  1. Ar 1997-03-25 Kauno valdybos sprendimu Nr.299 patvirtintame žemės sklypo, esančio Pxxx g. 1, Kaune, detaliajame plane numatyta įrengti betoninių plytelių kelio danga pažeidė gretimos namų valdos – Pxxx g. 30, Kaune, gyventojų teisę į pilnavertę gyvenamąją aplinką, ar šioje dalyje detalusis planas atitiko jo rengimui keliamus reikalavimus?
  2. Tuo atveju, jei detalusis planas šioje dalyje buvo parengtas pažeidžiant nustatytą tvarką, kokie pakeitimai detaliajame plane ar kiti sprendimai pašalintų pažeidimus, kokios tam reikalingos išlaidos?