doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Utenos rajono apylinkės teismas

Ojektas: Gamybinio pastato katilinė ir šildymo sistema

Klausimai:

  1. Ar ieškovo UAB „Vxx“ faktiškai atlikti darbai, įskaitant panaudotas medžiagas ir sumontuotus įrenginius ( toliau – Darbai) pilnai atitinka UAB „Lxx“ parengto techninio projekto projektinius sprendinius (toliau – Projektiniai sprendiniai), nurodant, kokioms konkrečiai techninio projekto dalims neatitinka atlikti darbai (jeigu bus nustatyti neatitikimai tarp atliktų Darbų ir Projektinių sprendinių)?
  2. Kokie yra neatitikimai (jei tokie nustatyti) tarp faktiškai atliktų Darbų ir Projektinių sprendinių?
  3. Ar įvardinti neatitikimai galėjo būti atsakovo UAB „Exxx“ nustatyti normaliai, priimant darbus pagal ieškovo ir atsakovo pasirašytus atliktų darbų aktus?
  4. Ar ieškovo UAB „Vxx“ faktiškai atlikti darbai kokybiniu pažiūriu atitinka projektinius sprendinius ir ar įvardinti neatitikimai turi esminę įtaką ieškovo atliktų darbų rezultato kokybei?
  5. Ar dėl nustatytų neatitikimų yra neįmanoma eksploatuoti gamybinio pastato, esančio Jxxx g. 114, Utena (pastato unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx)?
  6. Ar nustatyti neatitikimai gali sukelti neigiamų pasekmių ateityje eksploatuojant 2007-06-26 rangos sutarties Nr. RS-20070626 objektą – gamybinį pastatą, esantį Jxxx g. 114, Utenoje (pastato unikalus Nr. xxxx-xxxx-xxxx)? Kokios neigiamos pasekmės galėtų būti?
  7. Ar ieškovo UAB „Vxxx“ pateiktas Darbo projektas atitinka teisės ir norminių aktų keliamus reikalavimus? Jei nustatyti neatitikimai, tai kokie?
  8. Ar nustatyti neatitikimai (kurie iš nustatytų neatitikimų) tarp atliktų Darbų ir Projektinių sprendinių turėjo būti suderinti su projekto vadovu, Projektinių sprendinių rengėjais ar statybos (projektavimo) valstybinę priežiūrą vykdančiomis institucijomis?