doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas

Ojektas: Daugiabutis gyvenamasis namas

Klausimai:

  1. Dėl kokių priežasčių yra sutrukinėjusios lubos ir sienos namo koridoriuose? Ar šie sutrūkimai atsirado dėl netinkamo statinio projekto parengimo, statybos darbų atlikimo?
  2. Ar namo pamatų projektas atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus?
  3. Ar tinkamai (kokybiškai) atlikti namo pamatų statybos darbai, įrengtos nuogrindos? Ar atliekant šiuos darbus buvo pažeisti statybos techniniuose reglamentuose ir projektinėje dokumentacijoje namo pamatams keliami reikalavimai?
  4. Ar šalia namo esantis nuolydis nekelia pavojaus tinkamam jo eksploatavimui?
  5. Ar kokybiškai sudėtos šalia namo esančios granito plytelės?
  6. Ar balkonų apdaila atitinka namo projektinėje dokumentacijoje nustatytiems reikalavimams? Ar kokybiškai atlikti namo balkonų apdailos darbai (balkonuose esančio plytelės, turėklai, sienos)?
  7. Ar namo fasadų projektas atitinka teisės aktuose keliamus reikalavimus? Ar pagal projektą ir teisės aktų reikalavimus įrengtos namo fasadų sienos? Ar nebuvo pažeisti bendrieji kokybės reikalavimai atliekant namo fasado įrengimo darbus?
  8. Kokius statybos ir remonto darbus būtina atlikti nustatytiems statybos defektams pašalinti?