doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Šiaulių apygardos teismas

Ojektas: Daugiabutis gyvenamasis namas

Klausimai:

 1. Kokia yra ieškovo UAB „Šxx“ pagal 2006-03-24 statybos rangos sutartį ir jos priedus atliktų statybos darbų vertė?
 2. Ar visi aktuose išvardinti darbai faktiškai buvo atlikti? Jeigu ne, kokie sutartyje numatyti darbai nebuvo atlikti ir kokia neatliktų darbų vertė? Atskirai prašome pasisakyti ar atlikti visi statybos darbai, nurodyti pažymose apie atliktų darbų ir išlaidų vertę, statybos darbų priėmimo aktuose, kuriais remiantis išrašytos PVM sąskaitos – faktūros 2007-08-31 Nr. XXX ir 2007-11-30 Nr. XXX?
 3. Ar teisingai buvo atliekamas ie6kovo vykdomų darbų perdavimas ir priėmimas? Jeigu ne, kas ir kokius darbus perdavė ar priėmė neteisingai?
 4. Ar ekspertizės metu buvo nustatyta nukrypimų nuo statinio projektinės, sąmatinės dokumentacijos? Jei jų buvo, ar šie nukrypimai buvo suderinti užsakovo ir rangovo teisės normų nustatyta tvarka?
 5. Ar buvo projekto pakeitimų ir ar jie buvo tinkamai įforminti?
 6. Ar statybos objekte (Vxx g. 29, Šiauliai) buvo atlikti papildomi darbai, nenumatyti statybos rangos sutartyje ir jos pakeitimuose? Ar šie darbai buvo būtini objekto statybai? Kokie tai darbai (jeigu jie buvo atlikti), kokia jų vertė, ar ieškovas perdavė šiuos darbus, ar atsakovas priėmė šiuos darbus?
 7. Ar ieškovo atliktų darbų rezultatas jo perdavimo atsakovui momentu atitiko kokybės reikalavimus?
 8. Dėl kokios priežasties drėksta namo pamatai?
 9. Kokios būtinos ieškovo nekokybiškai atliktų darbų (jei tokie buvo nustatyti ekspertizės metu) šalinimo išlaidos?
 10. Ar atsakovas UAB „Bxx“ yra permokėjusi ieškovui UAB „Šxx“ už objekte (Vxx g. 29, Šiauliai) atliktus statybos darbus? Jeigu taip, tai už kokius darbus, kokias sumas?
 11. Ar vidaus apdailos defektai, kurie atsirado pradėjus namą eksploatuoti yra priskiriami prie garantinio remonto darbų? Nuo kada šiam namui turi būti pradėti skaičiuoti garantiniai terminai?
 12. Ar 2006-03-24 statybos rangos sutartis su vėlesniais papildymais ir pakeitimais yra tinkamai ir pilnai įvykdyta?