doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas

Ojektas: Požeminė automobilių stovėjimo aikštelė

Klausimai:

  1. Ar dvi automobilių stovėjimo aikštelės vietos, plane pažymėtos indeksais P-370 ir P-371, esančios automobilių stovėjimo aikštelėje, kurios paskirtis – garažų, unikalus numeris xxxx-xxxx-xxxx:xxxx, pažymėjimas plane 1, esančios GXX g. 14, Vilniuje, pagal savo matmenis (ilgis, aukštis, plotis) atitinka projektavimo sąlygų sąvado išdavimo metu (2004-07-09) galiojusių teisės aktų imperatyvius reikalavimus?
  2. Ar dvi automobilių stovėjimo aikštelės vietos, plane pažymėtos indeksais P-370 ir P-371, esančios automobilių stovėjimo aikštelėje, kurios paskirtis – garažų, unikalus numeris xxxx-xxxx-xxxx:xxxx, pažymėjimas plane 1, esančios Gxxx g. 14, Vilniuje, pagal faktinius matmenis ir įvažiavimo į jas galimybes (pravažiavimui tarp jų ir priešais įrengtų stovėjimo vietų, kai automobiliai statomi statmenai įvažiavimui, plotis), atitinka šių stovėjimo vietų įrengimo metu galiojusių norminių teisės aktų reikalavimus? Pateikiant išvadą įvertinti stovėjimo vietose esančių vamzdžių išsidėstymą bei jų įtaką parkavimo vietų kokybei (aukščiui, pločiui, įvažiavimo galimybėms, žmonių saugumui). Įvertinti parkavimo lengvaisiais automobiliais galimybes, kai priešais įrengtose parkavimo vietose stovi automobiliai.