doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Kauno apylinkės teismas

Ojektas: Negyvenamosios patalpos Kaune

Klausimai:

  1. Ar negyvenamosios patalpos (unikalus nr. xxxx-xxxx-xxxx), esančios adresu XXX, Kaunas, laikotarpiu nuo 2007 m. vasario mėn. iki 2007 m. gegužės mėn. buvo remontuotos?
  2. Jeigu minėtos patalpos buvo remontuotos, kokie konkrečiai statybos ir remonto darbai buvo atlikti?
  3. Koks atliktų darbų pobūdis – ar tai pagal savo esmę buvo atstatomieji, t.y. defektų ir įrenginių gedimų šalinimo darbai, ar tai buvo didelės apimties darbai, t.y. einamasis patalpų remontas?
  4.  Kokie konkrečiai defektai ir įrenginių gedimai buvo pašalinti atliktų remonto darbų metu?
  5.  Kokios tikslios techninės (mechaninės) defektų susidarymo priežastys ir ar jie galėjo atsirasti dėl normalaus nusidėvėjimo bei patalpų nuomininkui UAB „XXX“ demontuojant prieš tai įrengtas pertvaras, kompiuterinius tinklus ir kitą įrangą?
  6. Kokia atliktų negyvenamųjų patalpų (unikalus nr. xxxx-xxxx-xxxx), esančių adresu XXX, Kaunas remonto darbų vertė (darbų, medžiagų bei kitų sąnaudų vertė) ir ar tų pačių remonto darbų nebuvo įmanoma atlikti mažesnėmis sąnaudomis?