doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Panevėžio miesto apylinkės teismas

Ojektas: Dvibučio gyvenamojo namo stogas, sienos, pelėsis

Klausimai:

  1. Kokie statybos, remonto ar rekonstrukcijos darbai buvo atlikti ant namo, esančio ŽX, Panevėžyje stogo?
  2. Ar šie darbai atlikti remiantis LR statybos įstatymo ir kitų teisės normų reikalavimų?
  3. Kokios yra namo, esančio ŽiX, Panevėžys, namo sienų drėkimo, namo sienų apdailinių plytų nubyrėjimo ir vidaus patalpose augančių pelėsinių grybų atsiradimo priežastys ir ar šio turto sužalojimas atsirado ne dėl atsakovo Vytauto Švipo savavališkai atliktų stogo darbų rekonstrukcijos darbų (nuėmimo dalies stogo apskardinimo, dar dalies apskardinimo sugadinimo tvirtinant neteisėtai rekonstruojamo stogo konstrukcijas, įrengimo ant šlaitinio stogo medinio karkaso bei vėlesnio jo nuėmimo)? Kokie veiksmai betarpiškai sąlygojo atsiradusius turto sužalojimus?
  4. Ar žalai (turto sužalojimui) atsirasti turėjo įtakos tai, kad atsakovas V. Š. savavališkai (be leidimo ir projekto) atliko namo rekonstrukcijos darbus?
  5. Kokius sužaloto turto atstatymo į pirminę būklę darbus būtina atlikti ir kokia tų darbų vidutinė rinkos vertė?