doc
Manęs niekas nešokiruoja - aš esu mokslininkas.
Harrison Ford

Teismas: Klaipėdos apygardos teismas

Ojektas: Sporto klubo apdailos darbai

Klausimai:

  1. Ar UAB „M“ atliko statybos darbus sporto klube LX g. 19, Klaipėdoje (prekybos centre „VX“), nurodytus atliktų darbų aktuose Nr. 5, 6, 7, 8, (b.l. 13-16)?
  2. Ar statybos darbų, nurodytų atliktų darbų aktuose Nr. 5, 6, 7, 8, kaina atitinka sąmatą?
  3. Ar statybos darbų, nurodytų atliktų darbų aktuose Nr. 5, 6, 7, 8,  kaina atitinka vidutinius statybos darbų įkainius, patvirtintus tam laikotarpiui LR aplinkos ministro?
  4. Ar įmanoma naudoti sporto klubo, esančio L g. 19, Klaipėdoje (prekybos centre „VX“), patalpas pagal jų paskirtį po jų įrengimo, kurį atliko UAB „MX“?
  5. Jeigu sporto klubo plaukiojančio parketo grindys yra su 2 mm paviršių nuokrypomis, tai dėl kokių priežasčių šios nuokrypos galėjo atsirasti (statybos medžiagų ypatumų, grindų nelygumų ar kitų priežasčių)?
  6. Ar sporto klube yra būtina perdaryti 369 kv.m lubų, kaip nurodyta 2008-02-15 dalinės ekspertizės akte (ekspertizės lokalinės sąmatos eilės Nr.22)?
  7. Kiek turėjo įtakos iš dalies nekokybiškam sienų tapetavimui tapetų faktūra ir klijai?
  8. Ar kokios nors privalomos, o ne laisvai pasirenkamos LR statybos taisyklės reglamentuoja leistiną arba neleistiną sienų ir grindų nuokrypį nuo vertikalės?
  9. Kas lėmė nekokybišką apdailos darbų atlikimą?